Skip to content

AROMA SAMO-ZAPOŠLJAVANJA / AROMA OF SELF-EMPLOYMENT

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bespovratna sredstva: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“
(EuropeAid/132182/M/ACT/HR)

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta dvaju obrazovnih ustanova za obrazovanje odraslih kroz uspostavu partnerstva, a sa ciljem ostvarivanja preduvijeta nužnih za kvalitetno obrazovanje odraslih kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada.

Specifični ciljevi:

Kreiranje nastavnog programa za dvije ustanove za obrazvanje odraslih u području poljoprivrede

Obrazovanje polaznika na pilot projektu edukacije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljane grupe:

45 sudionika (uglavnom nezaposlenih) teoretske nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

30 sudionika  (uglavnom nezaposlenih) praktične nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnok,, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

Programsko područje:

Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Istarska županija

Aktivnosti:

1 . Uspostava suradnje sa ključnim dionicima na projektu ( Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzgajivači bilja, relevantne institucije, udruge, mediji i dr.)

2.1. Teoretska nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 50 sati)

2.2. Praktična nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 100 sati).

2.3. Studijsko putovanje u francusku pokrajinu Provansa namijeno stručnom osoblju na projektu, dionicima i polaznicima edukacije.

3. Revizija nastavnog programa pilotiranog na projektu

4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

Razlozi za pokretanje projekta: ZAŠTO AROMA?

Hrvatsko tržište rada karakterizira izrazito visoka stopa nezaposlenosti, a u strukturi nezaposlenih velik je udio osoba se srednjom stručnom spremom. Demografski, većina nezaposlenih dolazi iz ruralnog područja koje je usmjereno na poljoprivredu i to uglavnom uzgoj tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego kog tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Također, zbog usitnjenosti posjeda, što je jedna od karakteristika obradivih površina u RH, uzgoj aromatičnog bilja primjereniji je nego tradicionalne kulture, jer su za njihov uzgoj potrebna manja financijska sredstva i manje obradive površine.

Za uzgoj i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, pa je i osnovni cilj ovog projekta osmisliti nastavni program koji sadrži teoretsku i praktičnu nastavu. Polaznicima ovog programa edukacije omogućava se stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime postaju konkurentniji na tržištu rada, ali ih se također i potiče na samo-zapošljavanje u području poljoprivrede.

Vrijednost projekta: 152.745,62 EUR

Sufinaciranje EU: 144.115,49 EUR

Leave a Reply

Your email address will not be published.