Skip to content

AROMA SAMO-ZAPOŠLJAVANJA / AROMA OF SELF-EMPLOYMENT

  Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  Bespovratna sredstva: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“
  (EuropeAid/132182/M/ACT/HR)

  Opći cilj:

  Jačanje kapaciteta dvaju obrazovnih ustanova za obrazovanje odraslih kroz uspostavu partnerstva, a sa ciljem ostvarivanja preduvijeta nužnih za kvalitetno obrazovanje odraslih kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada.

  Specifični ciljevi:

  Kreiranje nastavnog programa za dvije ustanove za obrazvanje odraslih u području poljoprivrede

  Obrazovanje polaznika na pilot projektu edukacije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

  Ciljane grupe:

  45 sudionika (uglavnom nezaposlenih) teoretske nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

  30 sudionika  (uglavnom nezaposlenih) praktične nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnok,, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

  Programsko područje:

  Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Istarska županija

  Aktivnosti:

  1 . Uspostava suradnje sa ključnim dionicima na projektu ( Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzgajivači bilja, relevantne institucije, udruge, mediji i dr.)

  2.1. Teoretska nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 50 sati)

  2.2. Praktična nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 100 sati).

  2.3. Studijsko putovanje u francusku pokrajinu Provansa namijeno stručnom osoblju na projektu, dionicima i polaznicima edukacije.

  3. Revizija nastavnog programa pilotiranog na projektu

  4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

  Razlozi za pokretanje projekta: ZAŠTO AROMA?

  Hrvatsko tržište rada karakterizira izrazito visoka stopa nezaposlenosti, a u strukturi nezaposlenih velik je udio osoba se srednjom stručnom spremom. Demografski, većina nezaposlenih dolazi iz ruralnog područja koje je usmjereno na poljoprivredu i to uglavnom uzgoj tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego kog tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Također, zbog usitnjenosti posjeda, što je jedna od karakteristika obradivih površina u RH, uzgoj aromatičnog bilja primjereniji je nego tradicionalne kulture, jer su za njihov uzgoj potrebna manja financijska sredstva i manje obradive površine.

  Za uzgoj i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, pa je i osnovni cilj ovog projekta osmisliti nastavni program koji sadrži teoretsku i praktičnu nastavu. Polaznicima ovog programa edukacije omogućava se stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime postaju konkurentniji na tržištu rada, ali ih se također i potiče na samo-zapošljavanje u području poljoprivrede.

  Vrijednost projekta: 152.745,62 EUR

  Sufinaciranje EU: 144.115,49 EUR

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *