Skip to content

Bravar

  Opis zanimanja:

  • zaštita na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
  • upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala,znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
  • izraditi jednostavne tehničke crteže.
  • upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada, primijeniti mjerenja u praksi, postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica,upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada, primijeniti alate i postupke ,upoznati postupke spajanja.
  • znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
  • usvojiti pojmove o toplinskoj obradi,upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
  • znati  najvažnije postupke toplinske obrade, osnovne pojmove o koroziji, ponašanje materijala prema koroziji, postupke površinske zaštite,znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje….

  Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *