Skip to content

Četverogodišnji programi

Program

Opis zanimanja: samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama… poslovi vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja: samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, samostalna komunikaciju s poslovnim partnerima ,  samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslovi vezani za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke,razviti  poduzetnički duh, primjena kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.
 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja: poslovi i radni zadaci  zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost.

sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno su ove osobe upućene na komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.

vještina pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.

uredsko komuniciranje, stalno usavršavanje u struci. Poslovni tajnik u svojoj radnoj okolini  i u predstavljanju poduzeća ili ustanove, treba svojim znanjem, izgledom i ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 1. korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima.
 2. informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 1. dobre grafo-motoričke sposobnosti,dobar vid,smisao za urednost, razvijena koordinacija ruku,dobra koncentracija, dobra percepcija prostora,spretnost u kretanju, dobra orijentacija.
 2. rad na crtaćem stolu i rad na računalu,rad uz dulje sjedenje, rad u svim vremenskim uvjetima, rad na visini, kretanje po privremenim konstrukcijama, rad u privremenim objektima na gradilištu, rad uz buku.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 

 1. kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja).
 2. ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 

 1. obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.
 2. stručna i opća znanja koja omogućuju maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 

 1. proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika
 2. analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj održavanja voznog parka.
 3. poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa, poslove u skladištima, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu, poslovi u svezi
 4. registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila, poslovi u svezi rent-a cara, regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Opis zanimanja:

 

 1. znati davati upute o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 2. poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka, poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te
 3. promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

 

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i upite obratite nam se putem kontakt obrasca na kontaktnoj stranici.

susan-q-yin-2JIvboGLeho-unsplash
natjecaj

Svaki polaznik može izabrati i završiti jedan od programa osposobljavanja nakon završene osnovne škole.

Započnite svoju budućnost danas

Upišite se za novi prijem 2023.