Skip to content

Četverogodišnji programi22

KOMERCIJALIST
Opis zanimanja: samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama… poslovi vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

UPRAVNI REFERENT
Opis zanimanja:

 • korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima.
 • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR
Opis zanimanja:

 • obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.
 • stručna i opća znanja koja omogućuju maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost


OPĆA GIMNAZIJA
Opis zanimanja:

 • Steći temeljna znanja potrebna za nastavak školovanja
EKONOMIST
Opis zanimanja:

 • samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, samostalna komunikaciju s poslovnim partnerima ,  samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslovi vezani za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke,razviti  poduzetnički duh, primjena kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
Opis zanimanja:

 • dobre grafo-motoričke sposobnosti,dobar vid,smisao za urednost, razvijena koordinacija ruku,dobra koncentracija, dobra percepcija prostora,spretnost u kretanju, dobra orijentacija.
 • rad na crtaćem stolu i rad na računalu,rad uz dulje sjedenje, rad u svim vremenskim uvjetima, rad na visini, kretanje po privremenim konstrukcijama, rad u privremenim objektima na gradilištu, rad uz buku.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA
Opis zanimanja:

 • proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika
 • analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj održavanja voznog parka.
 • poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa, poslove u skladištima, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu, poslovi u svezi
 • registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila, poslovi u svezi rent-a cara, regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

POSLOVNI TAJNIK

 • poslovi i radni zadaci  zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost.
 • sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno su ove osobe upućene na komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • vještina pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • uredsko komuniciranje, stalno usavršavanje u struci. Poslovni tajnik u svojoj radnoj okolini  i u predstavljanju poduzeća ili ustanove, treba svojim znanjem, izgledom i ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

AGROTURISTIČKI TEHNIČAR
Opis zanimanja:

 • kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja).
 • ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT
Opis zanimanja:

 • znati davati upute o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 • poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka, poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te
 • promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starost