Skip to content

KROVOPOKRIVAČ

  Opis zanimanja:

  • Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja,
  • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
  • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
  • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
  • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
  • Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
  • Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
  • Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
  • Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
  •  Znati montirati elemente na krovnim plohama.
  • Znati sanirati stare krovove.
  • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
  • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
  • Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

  Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *