Skip to content

Projekt “e-Libar”

Projekti

Learning for educating

POU Libar 2015. godine provodi projekt “Learning for educating” koji je financiran iz Erasmus+ programa. Erasmus + program je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. Opći cilj projekta je educirati profesore, suradnike i osoblje o znanjima, vještinama i stavovima potrebnima za poduzetničko obrazovanje nezaposlenih osoba, a vrijednost projekta je 6000,00 eura.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Naučiti i razviti nove metode i alate za inovativan pristup poduzetničkom obrazovanju
  • Podržati razvoj osoblja proširivanjem njihovih kompetencija za integriranje elemenata cjeloživotnog učenja u proces podučavanja
  • Razviti internacionalnu i europsku dimenziju ustanove
  • Stvoriti mogućnosti za buduću suradnju u Erasmus+ programu

Projekt uključuje tri mobilnosti osoblja, a u suradnji s partnerima iz Slovenije, naše osoblje je sudjelovalo na treninzima o komunikacijskim vještinama, kreativnosti i poduzetništvu.

Uz svaku objavu o projektu, mora ići I logo Erasmus+