Skip to content

Natječaj za posao 23/24

  Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih (NN144/2021), pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

   

  NATJEČAJ

  Za popunu sljedećih radnih mjesta:

   

  1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
  2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
  3. Profesor hrvatskog jezika 2 izvršitelja
  4. Profesor engleskog  jezika

  Profesor njemačkog  jezika

  2 izvršitelja

  3 izvršitelja

  5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
  6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
  7. Profesor matematike i fizike 2 izvršitelja
  8. Profesor kemije 1 izvršitelj
  9. Profesor biologije 1 izvršitelj
  10. Profesor informatike 3 izvršitelja
  11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
  12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
  13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
  14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
  15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
  16. Profesor pravne skupine predmeta 2 izvršitelja
  17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
  18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 2 izvršitelja
  19. Dipl. ing. prometa 3 izvršitelja
  20. Dipl. ing. zaštite na radu 2 izvršitelja
  21. Liječnik opće medicine 2 izvršitelja
  22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
  23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
  24. Majstor frizer 1 izvršitelj
  25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
  26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
  27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
  28. Dipl. ing. strojarstva 3 izvršitelja
  29. Dipl. ing. građevine 3 izvršitelja
  30. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
  31. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
  32. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
  33. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
  34. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
  35. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
  36 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
  37. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
  38. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
  39. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj
  40. Viši fizioterapeut s položenim stručnim ispitom i položenim DPPM, radno iskustvo više od 5 godina 1 izvršitelj
  41. Magistar/magistra sestrinstva s položenim stručnim ispitom i najmanje 3 god. radnog iskustva te položenim DPPM 1 izvršitelj
  42. Magistar/magistra elektrotehnike i računalstva 2 izvršitelja
  43. VSS ili VSŠ društvenog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u turizmu-animaciji 1 izvršitelj

   

  Uvjeti:

   

  Pod 1. – 43.    stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

  Radno iskustvo na navedenim poslovima,

  Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu ( honorarni posao ).

   

  Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),
  • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova
  • preslika domovnice.
  • preslika rodnog lista

   

  U Slavonskom Brodu, 22. kolovoza 2023.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave .

   

  Prijave se podnose na adresu:

  PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

  Nikole Zrinskog 28, Slavonski Brod

   

  Ili e-mail adresu uciliste.libarsb@gmail.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *