Skip to content

Natječaj za posao 23/24

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih (NN144/2021), pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

Read More »

Natječaj za posao 22/23

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: NATJEČAJ

Read More »

ROKOVI Hrvatski jezik

ROKOVI                     POLAGANJE HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA   Upravno vijeće sukladno stavku VII, članak 13 Pravilnika o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i

Read More »

MARGARETA SEDLAREVIĆ

Glavni je cilj Nagrade „Maslačak znanja“ isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici

Read More »