Skip to content

Osoposobljavanje

Program

Dadilja Gerontodomaćin/ica
 
Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

U program osposobljavanja  može se upisati osoba koja ima:

 • prethodno završenu  osmogodišnju školu
 • najmanje 18 godina starosti.

Opis zanimanja:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka,poznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari, primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hranjiva i obogaćivati tlo
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja,odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja, odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke, znati odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala
 • Znati način provođenja pojedinog postupka dobivanja eteričnog ulja
 • Znati način provođenja postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja
 • Znati način provođenja postupka dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata
 • Znati način provođenja postupka ekstrakcije
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • izrada buketa i cvjetnih aranžmana za različite prigode, aranžiranje poklona, izrađivanje cvjetnih vrtića i vrtova u boci, aranžiranje lončanica i priprema za prodaju,savjetovanje kako njegovati sobne biljke
 • uređivanje izloga, uređivanje i aranžiranu interijera, višenamjenske dvorane, radne prostore, stambene prostore, sale za vjenčanja, crkve, pozornice za festivale i priredbe

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Planiranje, projektiranje i podizanje povrtnjaka, poznavanje vrsta, sorata i osobina povrća, uzgoj povrća, spremanje i čuvanje povrća; prerada povrća, prerađevine i proizvodi od povrća i na bazi povrća, plasman i prodaja povrća
 • Poznavanje metoda i tehnika za sprečavanje nastanka čimbenika koji ugrožavaju život i zdravlje radnika ili radni okoliš

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Računalni operateri unose i obrađuju tekst, izrađuju tablične proračune manjeg stupnja složenosti, te su osposobljeni za korištenje Internetom kao medija za razmjenu podataka i informacija. Razvojem računala i njegovom primjenom u poslovanju pojavljuje se potreba za osposobljenim kadrom za rad u uredskim uvijetima gdje se koriste programi za pisanje i obradu teksta, tablični proračuni, i internet. U radu se Računalni operateri služe kompjutorima i dodatnom opremom (printer, modem, ISDN kartica…) potrebnom za ispunjenje zadataka u uredskom poslovanju

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Znati samostalno rukovati i upravljati motornom kosilicom
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ BETONAROM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • osposobiti djelatnike za rukovanje betonarom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važečim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ ASFALTNOM BAZOM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • rukovanje asfaltnom bazom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno s važećim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Priprema i uređenje strojeva za otkopavanje i preradu kamena, zahvaćanje kamena, upravljanje strojevima za otkopavanje i preradu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • upoznati polaznika s konstrukcijom samog industrijskim traktorom, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama
 • osposobiti polaznika za optimalnu uporabu stroja sa racionalnim trošenjem energije i neugrožavanjem okoline;
 • osposobiti polaznika za mogućnost sitnih popravaka za normalno funkcioniranje stroja;
 • osposobiti za pravilno rukovanje strojem;
 • vođenjem brige o raspoloživosti stroja za potrebe radnog procesa

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme dizalice za rad,  rukovanja i upravljanja dizalicama.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi zidova od raznih materijala, žbukati zidove raznim materijalima u građevinarstvu.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju strojevima u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Priprema, obrada i sušenje domaće kobasice i kulena po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje
 • Primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu
 • Teorijska znanja o sirovinama za proizvodnju mesnih prerađevina (meso, začini i mirodije, aditivi, ovici…)

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i posluživanje jela i pića u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane
 • planiranje obroka, pripremu i posluživanje jela i pića, planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove, nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Priprema potrebnih sirovina za proizvodnju i proizvodnji autohtonih alkoholnih i aromatiziranih pića po tradicionalnim  recepturama uz primjenu suvremenih metoda zaštite i higijene u radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i kuhanje jela u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane, na brodovima, putničkim vlakovima i u kućanstvima
 • planiranje obroka, pripremu i kuhanje jela
 • planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove,
 • nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • priprema i uređenje salona za početak rada, provođenja tretmana ugradnje umjetnih noktiju, prihvat korisnika usluga i provođenje osnovnih priprema za ostvarivanje tretmana, praktičan rad sa najnovijim alatima koji se u području ugradnje umjetnih noktiju primjenjuju u obavljanju tretmana

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti
Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju, ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo, kola i ostale drvene dijelove vozila, drvenu opremu, uzorke, modele, kalupe, i druge predmete, kao što su lule, drvene skije, obuća, sportska oprema i štapovi.
Ti poslovi uključuju:
a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom;
b) izradu i popravak drvenih vozila, točkova i ostalih drvenih dijelova vozila;
d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka, mjernih modela i modela u naravnoj veličini, bačava, lula, drvenih skija, obuće i sportske opreme i štapova;
e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija;
f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta, bojanje premazima ručnim alatom i močenjem;
g) srodne poslove;
h) nadgled ostalih radnika

Opis zanimanja:

 • priprema radionice i stolarskog alata za pravilan i siguran rad
 • izrada predmeta, rad sa stolarskim alatom i strojevima na obradi materijala
 • državanje alata, redovito servisiranje strojeva i uređaja koji se koriste za rad
 • znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
 

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju vibracijskim nabijačem u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju motornom pilom u raznim uvjetima
 • znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Pripremiti crpku  za beton i mikser za pravilan i siguran rad te upravljati crpkom za beton i mikserom u raznim situacijama (prostorima, okruženju raznim predmetima i preprekama i dr.)
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

 

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće signalista i vezača tereta na dizalicama u raznim uvjetima i situacijama
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inestnih plinova TIG postupkom – za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima, te obojenim metalima.
Svrha osposobljavanja je:

 • upoznati postupke zavarivanja i mogućnosti njegove primjene,
 • upoznati rad u stvarnim uvjetima proizvodnje,
 • upoznati probleme koji prate ovu tehnologiju,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • upoznati opasnosti pri radu
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Opis zanimanja:

  Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja plamenom.
  Svrha osposobljavanja je:

  • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
  • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
  • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
  • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

  Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje
  Stručno obavljati zadaće signalista i vezača tereta na dizalicama u raznim uvjetima i situacijama
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja REL postupkom.

 • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
 • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Upoznavanje materijala za izgradnju građevine, mjere zaštite nužne za rad na siguran način, tehnologije rada u okviru zanimanja, manje složene radne operacije, rad uz nadzor kvalificiranog radnika.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje
Opis zanimanja:

Znati o vrstama građevnog materijala koji se koristi u keramičarskim poslovima
Obavljati pripreme za postavljanje i uspješno i samostalno postavljati keramičke pločice u stambenim i ostalim građevinskim objektima
Samostalno postavljati keramiku u raznim uvjetima
Znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet upisa:

završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Znati o vrstama građevnog materijala i njegovom korištenju u armiračkim poslovima
 • Znati pripremiti materijal koji će se koristiti u armiranju. Praktično znati izraditi određene armature u praksi.
 • Znati samostalno izrađivati i postavljati razne vrste armatura pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Koristiti sve  vrste  materijala koji se koriste za izoliranje u graditeljstvu.
 • Samostalno i uz nadzor iskusnog majstora provoditi izolaterske radove u graditeljstvu
 • Obaviti izolaterske poslove u različitim uvjetima rada,znati pripremiti materijal koji će se koristiti u izoliranju,praktično znati obaviti izolaciju, samostalno izrađivati i postavljati razne vrste izolacijskih materijala pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi i postavljanju raznih oplata i razupora u građevinarstvu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi, izradi elemenata i rukovanju pri postavljanju cijevne skele u raznim uvjetima
 • Samostalno montirati I rastaviti skelu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • poslovi šminkanja ( uljepšavanje i primjena kozmetike i šminke)
 • tretmani uljepšavanja i prikrivanja (korekutre) estetskih nedostataka lica, priprema za tretmane uljepšavanja, odabir pribora i preparata dekorativne kozmetike prema tipu kože i životnoj dobi, uljudno komuniciranje i ophođenje s korisnicima usluga

Uvjet za upis:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Opis zanimanja:

 • upoznati osnovne građevne materijale koji se upotrebljavaju u ličilačkim poslovima, građevni elementi – njihova uloga i položaj u građevini, tehnike postupaka pri radu, stjecanje brzine, točnosti i kvalitete pri radu, primjena mjera zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Opis zanimanja:

 • rukovanje osnovnim tehničkim sredstvima koja se primjenjuju u kozmetici, priprema preparata, izrada i nanošenje maski uz nadzor i upute kozmetičara, upoznati tehnike i tehnologiju rada kozmetičkih tretmana, komuniciranje sa korisnicima usluga, znanja u vezi uređenja i estetskog izgleda salona, provođenje dezinfekcije sredstava i opreme u salonu, sterilizacija sredstava za kozmetičke tretmane

Uvjet za upis:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Opis zanimanja:

 • Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja,
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
 • Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
 • Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
 • Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
 •  Znati montirati elemente na krovnim plohama.
 • Znati sanirati stare krovove.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • pomoć u provođenju osobne higijene bolesnika / štićenika i higijene okoline / sestri, brinuti se o posteljnom rublju, pomoć pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika, pratnja i prijevoz bolesnika na dijagnostičke pretrage, dezinfekcija pribora za njegu i okoline bolesnika, prepoznati promjene na bolesniku
 • upoznati građu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline
 • razviti human odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini, razviti kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost, sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje (prije praktične nastave)

Opis zanimanja:

 • obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda, primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih materijala, nekih pesticida i drugih materijala.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i upite obratite nam se putem kontakt obrasca na kontaktnoj stranici.

susan-q-yin-2JIvboGLeho-unsplash
natjecaj

Svaki polaznik može izabrati i završiti jedan od programa osposobljavanja nakon završene osnovne škole.

Započnite svoju budućnost danas

Upišite se za novi prijem 2023.