Skip to content

Projekt “e-Libar”

Pučko otvoreno učilište “Libar” nositelj je projekta “e-Libar” za koji su odobrena bespovratna sredstva kroz  poziv “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Referentni broj projekta je: KK.03.2.1.03.0096.

Ukupna vrijednost projekta: 167.450,00 kuna

Bespovratna sredstva: 150.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01. travnja 2016. – 01. travnja 2017.

Svrha projekta (specifični cilj): Uvođenjem IKT sustava modernizirati rad ustanove, te tako povećati produktivnost, profitabilnost i prodaju, a kroz optimizaciju 8 poslovnih procesa.

Ciljevi projekta:

  1. Uvođenjem IKT sustava modernizirati rad ustanove, te tako povećati produktivnost, profitabilnost i prodaju, a kroz optimizaciju 8 poslovnih procesa.
  2. Sačuvati postojeća radna mjesta uz povećanje učinkovitosti zaposlenika, te otvaranje novih radnih mjesta

Ovim projektom cilj je izraditi programsko rješenje za praćenje rada obrazovnih ustanova. Naime, kao i ostale ustanove i ustanove za obrazovanje odraslih podliježu brojnim propisima koji uređuju načine prikupljanja dokumentacije, brojne evidencije koje se moraju voditi o polaznicima različitih obrazovnih programa, evidencije o nastavnom kadru i dokumentaciju rada ustanove. Za razliku od redovnog sustava obrazovanja gdje se pojedine ustanove uglavnom bave samo jednom vrstom obrazovanja, u ustanovama za obrazovanje odraslih provode se različiti obrazovni programi (osnovno-školsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikacije, osposobljavanja i razni neformalni programi), a svaka pojedina vrsta programa obrazovanja zahtjeva različite pristupe prikupljanju, obradi i pohrani dokumentacije, praćenja polaznika i u konačnici izdavanja isprava kojima se dokazuje stečeno obrazovanje (svjedodžbe, diplome, certifikati, potvrde, uvjerenja i dr.). Trenutno na tržištu ne postoji objedinjeno informacijsko rješenje koje omogućava praćenje svih vrsta polaznika na sustavan način.

Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.