Skip to content

SEZ SURADNJOM U EDUKACIJI DO ZAPOŠLJAVANJA

Projekti

SEZ SURADNJOM U EDUKACIJI DO ZAPOŠLJAVANJA

Pučko otvoreno učilište „Libar“ 30.11.2015. godine potpisalo je sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja. Ugovor je potpisan na temelju Odluke o financiranju 25 projekata u ukupnom iznosu od 29 milijuna kuna bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za poboljšanje kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih.

Projekt je sufinanciran kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je 30.11.2015.-29.11.2016. a programsko područje je Brodsko-posavska županija.

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
Bespovratna sredstva: Poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je:

  • Poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih
prijedloga su:

  • Razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja
  • Uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost.
  • Razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

SVRHA PROJEKTA
Projektom se želi uvesti dva nova programa osposobljavanja odraslih (TIG-zavarivač i specijalist-TIG zavarivač), izraditi standard zanimanja i standard kvalifikacija. Unaprjeđenjem
nastavničkih kompetencija, uvođenjem novih modela poučavanja i uvođenjem sustava kvalitete stvorit će se preduvjeti za usklađenje ustanove sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO).

CILJEVI PROJEKTA

  1. Uspostaviti partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada i obrazovnih ustanova kako bi se lokalnom tržištu rada osiguravala kompetentnu radnu snaga.
  2. Razviti novi i modernizirati postojeći program osposobljavanja odraslih u sektoru Brodogradnje i metalurgije, a koji se temelje na kompetencijskom pristupu usmjerenom na polaznike.
  3. Poboljšati kvalitetu rada i ojačati kapacitete ustanove za obrazovanje odraslih za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskom pristupu.

CILJANA SKUPINA
Prva ciljana skupina je 15 nezaposlenih polaznika programa
osposobljavanja odraslih za zanimanje specijalist TIG-
zavarivač sa područja Brodsko-posavske županije, sa ciljem
povećanja njihove zapošljivosti.

Ovaj program osposobljavanja će za polaznike biti besplatan, a polaznici će biti pozvani preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Druga ciljana skupina su djelatnici POU Libar, (2 djelatnika
i 12 nastavnika) za koje će biti organizirane radionice za
unaprijeđenije nastavničkih kompetencija i edukacija
o izradi skupova ishoda učenja i primjeni HKO-a.

ELEMENTI PROJEKTA – Projekt je podijeljen u elemente,
koji predstavljaju skupine aktivnosti radi postizanja
nekog cilja. Na projektu su sljedeći elementi:

Element projekta 1:
Razvoj lokalnog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru

Element projekta 2:
Unaprijeđenije nastavničkih kompetencija

Element projekta 3:
Studijsko putovanje Njemačka– posjet SLV Duisburg

Element projekta 4:
Uvođenje sustava kvalitete u obrazovnu ustanovu

Element projekta 5:
Revizija i modernizacija postojećeg programa osposobljavanja TIG-ZAVARIVAČ u skladu s HKO i izrada novog programa osposobljavanja SPECIJALIST TIG ZAVARIVAČ

Element projekta 6:
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za zanimanje ZAVARIVAČ

Element projekta 7:
Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

Element projekta 8:
Pilotiranje obrazovnog programa SPECIJALIST TIG-ZAVARIVAČ

Vizuale SEZ – Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja