Skip to content

Škola stranih jezikastar

Uđite u svijet stranih jezika, osvježite svoje znanje stranih jezika! Učilište Libar objavljuje upise u jezične tečajeve za djecu, mlade i odrasle.

Programi stranih jezika odobreni su od MZOS RH. Naši polaznici nakon uspješno položenog ispita za stupnjeve od A1 – C2, dobiju svjedodžbe koje su javne isprave s pravom upisa u radnu knjižicu.

Opis programa:

ENGLESKI – FRANCUSKI – NJEMAČKI – TALIJANSKI

Program učenja stranih jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture kojima bi se trebalo služiti kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

C2 – VRSNI STUPANJ

C1- NAPREDNI STUPANJ

B2 – SAMOSTALNI STUPANJ

B1- PRELAZNI STUPANJ

A2 – TEMELJNI STUPANJ

A1 – PRIPREMNI STUPANJ

 

Više informacija zatražite na našoj adresi:

Nikole Zrinskog 28,
35 000 Slavonski Brod

Tel:   035 443 009
Fax:  035 638 632
Mob: 098 525 489
Mob: 098 911 1736
e-mail: info@pou-libar.hr
e-mail: jezici@pou-libar.hr