Skip to content

To4To Learning Today for Working Tomorrow

Projekti

To4To Learning Today for Working Tomorrow

Pučko otvoreno učilište Libar bio je 2011. partner, a suradnici su: Istarska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe Pula, Split i Vukovar,  u Projektu To4To Learning Today for Working Tomorrow financiranje bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA, komponenta IV Razvoj ljudskih resursa, natječaj Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova. Aktivnosti projekta usmjerene su na kreiranje dugoročnih postavki za podizanje kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu kroz razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala u navedenom sektoru te promicanje cjeloživotnog učenja.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju učinkovitog obrazovnog i edukacijskog sustava usklađenog s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, a posebni cilj je izrada, verifikacija i provedba dva programa za stručno usavršavanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva u pet hrvatskih županija.

Nakon uspješnog verificiranja dva nova programa za osposobljavanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa – program za sommeliere i program za barmene.