Skip to content

Trogodišnji programi

Program

Opis zanimanja:

 • znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža,razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • znati postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica, plastične obrade,znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
 • upoznati postupke spajanja,montaže, primjene lijevanja  i metalurgiji lijevanja.
 • toplinska obrada, sredstva za hlađenje,izrada nosača elemenata građevinske limarije i umjeti ih izraditi, montaža elemenata građevinske limarije pneumatski sustavi, hidraulički sustavi.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, u industrijsku i  serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
 • stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • zaštita na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala,znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada, primijeniti mjerenja u praksi, postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica,upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada, primijeniti alate i postupke ,upoznati postupke spajanja.
 • znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
 • usvojiti pojmove o toplinskoj obradi,upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
 • znati  najvažnije postupke toplinske obrade, osnovne pojmove o koroziji, ponašanje materijala prema koroziji, postupke površinske zaštite,znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje….

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
 • Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja,
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
 • Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
 • Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
 • Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
 •  Znati montirati elemente na krovnim plohama.
 • Znati sanirati stare krovove.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • upoznati opasnosti na radu,propise o radu na siguran način,racionalno upotrebljavati materijale i energiju,  znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika
 • razviti i primjenjivati osobine konobara
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
 • upoznati opremu ugostiteljskih radnji ,  dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja
 • znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje, uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju, upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,  uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje ,  upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,znati primijeniti različite tehnike i načine posluživanja i načine naplaćivanja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • upoznati svojstva, dobivanje i primjenu osnovnih tehničkih materijala,
 • znati odabrati materijale prema zahtjevima tehničkog crteža,
 • znati izabrati i primijeniti alate, postupke ručne i strojne obrade, postupke spajanja, montaže, lijevanja,
 • znati i moći ugraditi dijelove, sklopove, sustave,metalne konstrukcije.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda, primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih materijala, nekih pesticida i drugih materijala.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala,steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama,naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove,steći vještinu zidanja zidova, izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • izrada i postava armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama,steći vještinu žbukanja, postavljanje izolacija.
 • montaža svih vrsta građevinskih skela,ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • steći sposobnost uspostave komunikacije ,spoznati vlastite mogućnosti i dosege.
 • uskladiti vlastite zahtjeva sa zahtjevima okoline.
 • znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, obaviti posao u sklopu otpremničke djelatnosti.
 • poslovi oko osiguranja tereta i putnika,briga o ispravnosti vozila, poslovi u skladištenju tereta.
 • znati izraditi cijenu prijevoza  u teretnom i putničkom prijevozu,obavljanje poslova u svezi registracije, tehničkih pregleda i  osiguranja motornih vozila.
 • uporaba literature i usavršavanje u struci i  zanimanju.
 • kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
 • vozačka dozvola B kategorije.

Opis zanimanja:

 • poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest.
 • naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca, uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima,  poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene.
 • steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova,  svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa,razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku.
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • rad s robom, upoznati  široki asortiman robe
 • samostalno obavljanje prometa robe.
 • Upoznati se sa pojmovima iz područja opće psihologije,  adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama   potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
 • Razviti smisao za suvremeno pristupanje tržištu,  samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
 • izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova, svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici,   skladišno poslovanje i otpremu robe.
 • etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja,  samostalno obavljanje prodavačkih poslova  uz poslovanje prodavaonice,  skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • zanatska i industrijska pekarska proizvodnja
 • samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu
 • izrada tijesta za kruh i peciva, obrada tijesta i tjestenih komada, pečenje tjestenih komada, hlađenje i skladištenje proizvoda …

Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija,znati odabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati  i moći izraditi tehnički crtež,upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • ovladati postupcima spajanja metala,postupke prerade plastičnih masa, postupke spajanja i lijepljenja. Razumjeti rad instalacije.
 • znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove, staviti instalaciju u pogon,utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

 

Opis zanimanja:

 • mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva.
 • čitanja i primjene preparata po pravilima uputa gnojidbi, sijanju i žetvi.
 • sadnja poljoprivrednih kultura.
 • vještine sadnje i obrade poljoprivrednih kultura
 • znanje za ispravan odabir sjemena.
 • tehnologije obrade tla, gnojidbe, estetike u poljoprivredi.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opis zanimanja:

 • naručivanje sirovina, namirnica i poluproizvoda, preuzimanje naručene robe, skladištenje i čuvanje namirnica od kvarenja, rad u kuhinji, sudjelovanje u dijelovima postupka zgotovljavanja jela.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i upite obratite nam se putem kontakt obrasca na kontaktnoj stranici.

susan-q-yin-2JIvboGLeho-unsplash
natjecaj

Svaki polaznik može izabrati i završiti jedan od programa osposobljavanja nakon završene osnovne škole.

Započnite svoju budućnost danas

Upišite se za novi prijem 2023.