Skip to content

Zidar

  Opis zanimanja:

  • poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala,steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama,naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove,steći vještinu zidanja zidova, izradi, montaži i podupiranju oplata.
  • izrada i postava armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
  • razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama,steći vještinu žbukanja, postavljanje izolacija.
  • montaža svih vrsta građevinskih skela,ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
  • razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

  Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *