Skip to content

Libar

Pučko otvoreno učilište

Ustanova za obrazovanje odraslih

Dobrodošli u pučko otovoreno učilište Libar. Nastojimo pružiti najkvalitetnije obrazovanje, premošćujući vaš uspjeh s infrastrukturom znanja i kreativnosti.

Što nudimo?

Izbor programa omogućuje polaznicima da odaberu obrazovanje koje im najbolje odgovara

natjecaj

Programi

Četverogodišnji (4.2) Trogodišnji (4.1) Dvogodišnji (3) te različiti kraći programi su također dostupni u svrhu dodatnog obrazovanja ili prekvalifikacije za odrasle osobe. Doškolovanje je namijenjeno onima koji nisu završili srednju školu, dok je prekvalifikacija namijenjena onima koji žele promijeniti zanimanje. Za one koji traže usavršavanje ili obuku u određenom području, postoje programa osposobljavanja.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole i namijenjena su obrazovanju polaznika koji nisu završili četiri razreda osnovne škole.

Obrazovna razdoblja od trećeg (III.) do šestog (VI.) odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda i namijenjena su obrazovanju polaznika koji su napustili osnovno obrazovanje između četvrtog i osmog razreda.

Škola stranih jezika

Programi stranih jezika odobreni su od MZOS RH. Naši polaznici nakon uspješno položenog ispita za stupnjeve od A1 – C2, dobiju svjedodžbe koje su javne isprave s pravom upisa u radnu knjižicu.

Neograničeno učenje i mogućnosti

POU Libar osnovano je u Slavonskom Brodu i već duži niz godina građanima daje mogućnost u dodatnog obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja.

Programi

Veliki broj programa omogućuje polaznicima izbor programa koji im najviše odgovara.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija je moguća u svim navedenim programima srednjoškolskog obrazovanja

Doškolovanje

Stjecanje kvalifikacija ili školovanje namijenjeno je onima koji nisu stekli kvalifikacije

Četverogodišnji programi

Razina prema HKO 4.2.

Trogodišnji programi

Razina prema HKO 4.1.

Dvogodišnji programi

Razina prema HKO 3

Mikrokvalifikacija

Razina prema HKO 2

Osnovnoškolsko obrazovanje

Razina prema HKO 1
Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole

Osposobljavanje

Razina prema HKO 2

Škola stranih jezika

Učilište Libar objavljuje upise u jezične tečajeve za mlade i odrasle.

Škola stranih jezika

Programi stranih jezika odobreni su od MZOS RH. Naši polaznici nakon uspješno položenog ispita za stupnjeve od A1 – C2, dobiju svjedodžbe koje su javne isprave s pravom upisa u radnu knjižicu.

 

“POU Libar Vam omogućava konkurentnost na tržištu rada. Svake godine poslodavci traže sve stručniji kadar za svoje tvrtke. Programi koje nudimo osposobljavaju Vas za rad u bilo kojoj djelatnosti, ovisno o tome koji program završite. Naše svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti prihvaćaju se u svim sektorima gospodarstva kao relevantni dokaz stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama.”

sanacop

Sanja Čop

Ravnateljica

Započnite svoju budućnost danas

Upišite se u POU Libar