Skip to content

Pučko otvoreno učilište Libar

Vizija

Vizija POU Libar je biti prepoznatljiva vodeća obrazovna ustanova na tržištu RH koja provodi obrazovanje  surađujući s realnim i javnim sektorom stvarajući društvo  zasnovano na cjeloživotnom učenju.

Osiguravanjem kvalitetnih stručnih kadrova , suradnjom  s vodećim pravnim subjektima  koji će svojim mentorstvom osigurati  kvalitetan kadar s ciljem većim zaposlenjem i garancije unaprjeđivanja učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenih polaznika te razvoja programa obrazovanja koji su prilagođeni tržištu rada.

Misija

Učilište POU Libar potiče cjelo životno obrazovanje kao temeljnu odrednicu modernog čovjeka u društvu znanja.

Misija POU Libar je prilagoditi se zahtjevima tržišta rada te razvijanju inovativnih programa obrazovanja koji će omogućiti polaznicima ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja te napredovanje na radnim mjestima.

O nama

POU Libar osnovano je u Slavonskom Brodu i već duži niz godina građanima daje mogućnost dodatnog školovanja i doškolovanja. Program POU Libar prilagođen je Vašim potrebama. Obavljamo djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih, djelatnosti glazbenih i srodnih škola van redovitog školskog sustava, djelatnosti u svezi sa osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovitog školovanja, scensko-glazbena djelatnost, tečajevi stranih jezika, tečajevi informatike u suradnji sa našim partnerom In Optimum.

POU Libar

Utemeljeno je 2003. godine u Slavonskom Brodu, rješenjem izdanim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Svi programi verificirani su od MZO-a.

Pravilnik POU Libar

Prava, obveze i uvjeti školovanja u programima srednjoškolskog obrazovanje odraslih, utvrđeni su zakonom o obrazovanju odraslih te pripadajućim pravilnicima o obrazovanju Pučkog otvorenog učilišta Libar

"POU Libar Vam omogućava konkurentnost na tržištu rada. Svake godine poslodavci traže sve stručniji kadar za svoje tvrtke. Programi koje nudimo osposobljavaju Vas za rad u bilo kojoj djelatnosti, ovisno o tome koji program završite. Naše svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti prihvaćaju se u svim sektorima gospodarstva kao relevantni dokaz stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama."
-
 Sanja Čop, ravnateljica

Ne gubite vrijeme. Dođite u Libar i postanite konkurentni.